Project Description

Izaberite kolica za prtljagu koja dizajnom, dimenzijama i mogućnostima odgovaraju potrebama Vašeg hotela.

Kolica za prtljagu
Dimenzije: 97 X 60 X 176 cm
Metalna konstrukcija, dno pokriveno sivim tepihom, mogućnost okretanja svih 4 kotača.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 98 x 61 x 182 cm
Metalna konstrukcija, dno prekriveno plastikom.
Dva kotača fiksna, dva rotirajuća.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 97 x 60 x 182 cm
Konstrukcija: čelik ili bronca
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 79 x 49 x 159 cm
Konstrukcija: metal ili nehrđajući čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 81 x 51 x 175 cm
Konstrukcija: lakirani metal, dno prekriveno, sva 4 rotirajuća kotača.
Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 66 x 38/83 x 118 cm
Konstrukcija: metalna, prekrivena s crnom ili crvenom tkaninom.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 111 x 44 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili obojani čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 190 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili obojani čelik
SKLOPIVA KOLICA ZA PRTLJAGU, RUDLE
Dimenzije: 98 x 53 x 125 cm
Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 89 x 47 x 130 cm
Konstrukcija: obojani čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili čvrsti lim.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili čvrsti lim.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili čvrsti lim.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili čvrsti lim.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 112 x 62 x 185 cm
Kolica za prtljagu LBA
Dimenzije: 55 x 95 x 180 cm
Konstrukcija: aluminij
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 55 x 95 x 190 cm
Konstrukcija: čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 55 x 95 x 175 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 55 x 95 x 190 cm
Konstrukcija: čelik
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 60 x 100 x 190 cm
Konstrukcija: čelik
Kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 53 x 71 x 101 cm
Konstrukcija: čelik
Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 80 x 62 x 116 cm
Konstrukcija: čelik, crna eko-koža
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 122,5 x 62,5 x 178,4 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća, tepih na dnu.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 90 x 55 x 185 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili pozlaćeni čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća, tepih na dnu.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 122,5 x 62,5 x 178,4 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili pozlaćeni čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća, tepih na dnu.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 116,5 x 48,5 x 182,5 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća, mogućnost drvenog dna.
Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije:
103 x 50 x 146,2 cm
85 x 50 x 128,2 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik ili pozlaćeni čelik, obložen tepihom sive ili crvene boje
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 124 x 64 x 190 cm
Konstrukcija: pozlaćeni čelik ili nehrđajući čelik s drvenom bazom, prekrivenom tepihom.

Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 56 x 83 x 123 cm
Konstrukcija: pozlaćeni čelik ili nehrđajući čelik, prekriven tepihom.

Sklopiva kolica za prtljagu, rudle
Dimenzije: 56 x 70 x 120 cm
Konstrukcija: pozlaćeni čelik ili nehrđajući čelik, prekriven tepihom.

Kolica za prtljagu
Dimenzije: 143 x 70 x 102 cm
Konstrukcija: čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća, tepih na dnu.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 124 x 64 x 190 cm
Konstrukcija: pozlaćeni čelik ili nehrđajući čelik s drvenom bazom, prekrivenom tepihom.

Kolica za prtljagu
Dimenzije: 110 x 62 x 198 cm
Konstrukcija: pozlaćeni čelik ili nehrđajući čelik s drvenom bazom, prekrivenom tepihom.

Kolica za prtljagu
Dimenzije: 100 x 62 x 100 cm
Konstrukcija: čelik, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 95 x 55 x 183 cm
Konstrukcija: čelik ili pozlaćeni čelik, 4 rotirajuća kotača, dno drveno prekriveno tepihom.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 90 x 55 x 190 cm
Konstrukcija: čelik ili pozlaćeni čelik, 4 rotirajuća kotača, dno drveno prekriveno tepihom.
Kolica za prtljagu
Dimenzije: 100 x 56 x 160 cm
Konstrukcija: nehrđajući čelik, dno od nehrđajućeg čelika, 2 kotača fiksna, 2 rotirajuća.
Stalak za odjeću
Dimenzije:
210 x 53 x 152 cm
150 x 53 x 152 cm
Konstrukcija: čelik, šipka proširiva za 30 cm sa svake strane, 4 rotirajuća kotača.